Hodnocení škol

Změnili jsme způsob přidávání komentářů!

Nově je potřeba pro odeslání příspěvku úvest správnou emailovou adresu, nebo se přihlásit.

Emailová adresa bude použita jen pro potvrzení příspěvku a nebude se již zobrazovat přímo u komentářů.

Beru na vědomí

Poslední příspěvky

Gymnázium Na Pražačce
rodič – 16.9.2022 15:05 reagovat strom

Zdravím všechny, kteří hledají trochu aktuálnější info o Pražačce. Jsem rodič, mám zde 2 děti v současných primách, takže můžu časem posoudit rozdíl mezi německou větí a všeobecnou. Začnem od začátku u přijímaček, na německou větev stačí body kolem 39 až 40 a člověk se na odvolání dostane, většina těch na prvních místech přejde buď na všeobecnou větev nebo na prestižnější gymply. Na všeobecnou větev je větší nával, tam je potřeba tak 41 bodů, aby vyšlo odvolání. V primách je většina dětí na odvolání, obě třídy mají super kolektiv, fakt se to sešlo dobře, což není tak běžné. Na adapťáky jela VŠ větev do Čech na 4 dny a NJ větev na 5 dní hned za hranice. Oba kurzy super, program řídila agentura a děti se bezvadně seznámily. Co se týče učení, tak zatím nemůžu hodnotit, pouze AJ bude slabší, učí čeští lektoři a syn na VŠ větvi chytnul učitele, který nemá ani žádný přízvuk a moc AJ neumí. Oba synové mají úroveň B2, takže dost trpí, ale s tím se počítalo. VŠ větev má ale hlavní jazyk AJ, tak jsem čekala, že tam budou kvalitnější učitelé. Začíná se na úrovni A2/B1 dle učebnic, které děti dostaly. NJ větev i VŠ mají stejné učebnice na AJ i na NJ. Na NJ větvi mají 4 hodiny NJ a 2 hodiny mají s rodilou mluvčí a 2 s českou učitelkou. Jinak na NJ větvi nejsou laborky z Bi, CH a Fy, jen běžné hodiny. Na VŠ větvi mají běžné hodiny plus ještě laboratorní práce. Na VŠ větvi se volí 2.jazyk, kdo chce NJ, dostane NJ, kdo chce Fr, má Fr, jazyky se nepřidělují, což je super. Do jídelny se chodí na ZŠ, prochází se budovou. Synům tam zatím chutná, připravovala jsem je na hrůzy, které jsme zažili my na ZŠ, ale prý v pohodě. Ono za 34,-Kč nelze čekat zázraky. Tak to je zatím vše, časem budu schopná posoudit kvalitu výuky.

Gymnázium Botičská
Anonym – 30.8.2022 21:30 reagovat strom

Ahoj, potřebovala bych pomoc. Letos mam psát přijímačky, a tak se snažím vybrat školu s předstihem. Můj sen je jit na veterinu a podle recenzí, které jsem četla, tato škola evidentně umí připravit na VŠ. Ovšem bojím se toho, zda školu zvládnu. Kvůli atletice, kterou dělám závodně a zpěvu nemám příliš volného času. Učení mi jde do hlavy velmi snadno a kolem medicíny se pohybuji již od dětství. Prosím poraďte, jsem schopná zvládnout tuto školu s dobrými známkami??

Gymnázium Špitálská
Absolvent – 26.8.2022 22:34 reagovat strom

Na toto gymnázium jsem chodil před více než 10 lety. Zpětně musím říci, že studium na něm pokládám za poměrně kvalitní, byť s jistými výhradami. Mnozí učitelé, podle mého názoru většina z nich, jsou velmi dobří až vynikající - zejména prof. Gottwald na M, F, prof. I. Zikmundová na Č, D, prof. D. Zikmundová na Fr, prof. Musálková na Č, D, prof. Daubner na D, Z, či prof. Havlasová na Aj. Ředitel moc milý a profesionální člověk, který školu dlouhodobě velmi dobře koncepčně vede. Řekl bych, že koncepcí školy je skloubit vysoké odborné nároky s příjemnou, pohodovu atmosférou. Také tu byla dobrá nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů. Oceňuji například cizojazyčné lektory-rodilé mluvčí na výuku Aj a Fj na maturitním semináři v posledních dvou ročnících. Mnozí profesoři (nejvíce prof. Gottwald) podporovali nadané studenty v účasti na odborných soutěžích, přičemž někerým jedincům se podařilo dosáhnout i významných úspěchů. Dobrá byla také podpora sportu všeho druhu, ať už v rámci nepovinných tělovýchovných předmětů nebo účasti na různých florbalových turnajích apod. Příjemným bonusem byly kurzy v průběhu studia (adaptační kurz a začátku, lyžařský kurz v kvintě/prvním ročníku, jazykový kurz v sextě/druhém ročníku, sportovní kurz v septimě/třeím ročníku) a také vždy několik zájezdů do zahraničí během roku za příznivé ceny (Francie, Švédsko, Švýcarsko, Anglie, ...). Škola se také již tehdy snažila pracovat i se sociální stránkou studia na gymnáziu, kdy se školní metodička prevence ve spolupráci s psychologem snažila podchytit sociálně-patologické jevy ve třídách - čas od času byla pořádána sezení s psychologem ve třídě. Nejspíš i díky tomu, že je škola malá, dokázala rozpoznat, pokud nebyly sociální vztahy ve třídě úplně v pořádku. Pokud vím, tak dnes má GymŠpit i svého školního psychologa. Na druhou stranu někteří spolužáci, jak na osmiletém, tak na čtyřletém studiu (a nebylo jich málo), bohužel soustavně prokazovali, že na gymnázium intelektuálně nepatří, studium jim nešlo a vyučovaná látka je vůbec nezajímala, což se odráželo jak na jejich prospěchu, tak na následném neúspěchu v příjímacích zkouškách na VŠ. Na druhou stranu značná část našeho ročníku se dostala na prestižní vysoké školy (medicína, ČVUT, práva, VŠE, ...) a většina je i úspěšně vystudovala. Negativy na straně školy byli někteří učitelé, kteří bohužel v některých případech balancovali co do odborné (a někdy i lidské úrovně) na hraně přijatelnosti. Objevovalo se v některých případech ponižování učitelem/učitelkou neoblíbených studentů před ostatními spolužáky ze strany daného učitele/učitelky, protekční zacházení v rámci výuky a hodnocení daného studenta v rámci předmětu, někdy až šikanózní zacházení (Havlasová/Justová na Aj, Bendlová na Bi/Tv). Věřím ale, že obecně doba se posunula a že takové jednání se v dnešní době už spíše řeší. GymŠpit byl zkrátka v té době (a věřím, že i v současné době je) určitě dobrým gymnáziem, které může být nejenom kvalitní přípravou na vysoké školy, ale může pro studenty představovat i krásná středoškolská léta, pokud si sednou s kolektivem a mají štěstí na kvalitní učitele. Podle mě ale záleží nejvíc na každém studentovi, co si ze studia na GymŠpitu vezme.

Gymnázium Špitálská
jjkhivkl – 2.8.2022 12:42 reagovat strom

Na tuto školu jsem chodil v letech 2014-2022. Nyní hodnotím takto: Nižší gymnázium je na výborné úrovni. Když jsem na školu nastoupil, byl jsem nadšený. Kvalitní výuka, profesoři, které to většinou baví, dobrá školní jídelna i vybavení školy, chytří spolužáci, motivující prostředí, větší samostatnost než na ZŠ, profesoři s vámi jednají jako s inteligentními lidmi. Zkrátka vše o level výš než jste zvyklí. Prima, sekunda, tercie, kvarta byly super. Potom ale přišel zlom - vyšší gympl. Daleko více hodin ve škole, dlouhá odpolední vyučování. Hodiny mi připadaly nekonečné, znudění studenti i profesoři, výuka některé dny až do 17h. Studenti se učí zbytečné informace, které zapomenou hned po testu. Pravda je, že na jiných školách toto asi není jinak, je to tedy problém spíše českého školství než gymšpitu. Co bych této škole ale vytkl je malá možnost se více rozvinout v tom, co vás baví. Nabídka seminářů je jen základní a slouží jen k opakovaní již kdysi probíraného učiva. Jedinou výjimkou je Seminář z matematiky, kde studenti intenzivně opakují + se učí plno věcí nad rámec, které se jim velmi hodí pak na VŠ. Integrály, derivace jsou pro ně legrace. Pokud nejste milovníci matematiky, získáte od školy dobrý základ ve všech předmětech, ale nic moc navíc. Studium je i v nejvyšších ročnících hodně všeobecné. Dějepis, zsv, biologie, chemie, fyzika - každý z těchto předmětů je 2x týdně v rozvrhu všech maturantů. Jeden pan profesor ale teď prosadil změnu, že pro nově nastupující studenty už bio a chemie oktávě/čtvrťáku nebude. Výhodou školy je benevolentní přístup ředitele i profesorů. Kdykoliv potřebujete něco řešit, vždy vám vyhoví. Pokud se něčemu hodně věnujete i mimoškolně - závodní sport, vědomostní olympiády, atd. a potřebujete individuální studijní plán, všichni vám vyjdou ochotně vstříc. Pokud splníte všechny testy a úkoly, škola neřeší množství vašich absencí a vy se tak můžete věnovat tomu, co chcete nejvíc. Takže pokud to shrnu: semináře vám nedají info navíc, ale pokud chcete můžete se realizovat mimoškolně a škola vás podpoří.

Gymnázium Jana Keplera
Anonym – 1.7.2022 19:28 reagovat strom

Uvažuji dát přihlášku na Gymnázium Jana Keplara, ale poslední dobou slýchám, že to tam není úplně dobré. Jaké máte zkušenosti?

Střední policejní škola MV v Brně
Anna Kynclová – 30.6.2022 13:34 reagovat strom

V r.2023 končím základní školu 9. ročník. Mám vážný zájem o studium na policejní škole s výhedm i na vysokoškolské studium. 7. a 8. třídu jsem ukončila s vyznamenáním. Dělám aktivně požární sport, mám průkaz zdravotníka u hasičského dorostu a chtěla bych se věnovat aktivně jakékoliv záchranářské činnosti. Práce u policie by splňovala moje životní cíle. Prosím o Vaše vyjádření jak bych měla postupovat. Děkuji a těším se na odpověď. Anna Kynclová, Bystré u Poličky.

Gymnázium Brno Vídeňská
Harvey – 14.5.2022 20:33 reagovat strom

Hroznej bizár pročítat zpětně ty hodnocení. Obzvláště zajímavé je hodnocení z 13.2.2016 od anonymní "13leté" slečny, cituji: Já bych se rozhodně názorama na téhle stránce nějak neřídila. Svůj názor sem nenapíšou všichni. Já jsem se sem dostala náhodou, a s negativníma názorama nesouhlasím. Jsem na škole **3 roky**, a nepřemýšlela jsem, že odejdu. Jasně, skříňky, jídelna...ale takový věci se prostě najdou na každý škole. Drogy, feťáci-znám osobně lidi např. ze Slovaňáku, Terezy, GML, a asi takový jsou i na GVIDu, ale takový lidi jsou v dnešní době všude. S profesorama jsem já celkem spokojená, ale vím, zatím jsem asi neschytala ty nejhorší, o kterých se vypráví. A "InteligentniClovek"-možná má **13ti letá holka** prostě větší slovní zásobu než Ty :)) Takže pro rekapitulaci, 13letá slečna je na škole 3 roky? Tedy od svých 10 let? Na škole je možnost pouze 6letého a 4letého studia, tak tím pádem by slečna musela začít studovat jakoby 8. třídu ve svých 10 letech. Nemluvě o tom, že v podstatě nikdo z této generace nepíše slovo "ty" s velkým T... ale to jen takový detail :)) Možná se mýlím a na Vídenské skutečně studuje extrémně nadaná dívka, co přeskočila 3 ročníky a místo rozvíjení jejího nadání každý den kontroluje, co kdo napsal o její škole na takovémto pofidérním foru... V tom případě se slečně hluboce omlouvám. Každopádně... kluci, příště až budete ve vířivce vymýšlet, co napíšete na internet, promyslete to trochu víc... Tentokrát se to moc nepovedlo. ... anebo takové moje nesmělé doporučení - možná by pro vás měla být větší priorita prevence a řešení šikany než psaní falešných hodnocení na internet... Ostatně, za šikanu (mezi studenty i ze strany učitelů) je škola prý i právně odpovědná :)*

Nabídka Zkoušek nanečisto:

Příprava na zkoušky
střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na
maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz
rychlá pomoc s matematikou
vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840
logo Zkoušky nanečisto

Mgr. Petr Husar - zkousky-nanecisto.cz, autorem grafických prvků je Josef Quis