Informace o zkouškách

 

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

 

Do kdy podat přihlášku - do 1. března 2019 na první kolo přijímacího řízení

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - do 30. listopadu 2018

Kam podat přihlášku - Přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy - 2

Termín 1. kola přijímacích zkoušek - od 12. dubna do 17. dubna 2019

Termín 2. kola přijímacích zkoušek - určí ředitel střední školy

 

 

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
 • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole
 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz
 • V informačních centrech mládeže (ICM)
 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
 • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
 • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2018, pro ostatní obory do 31. ledna 2019 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

 

Jak si přihlášku opatřit?

 • Žáci si mohou přihlášku opatřit v prodejnách SEVT nebo na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).

 

Do kdy přihlášku podat?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března.
 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2018.
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
 • Nově je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat, nemůže již být ani součástí přihlášky ke vzdělání.

 

Jak probíhá přijímací řízení?

 • Přijímací řízení se konají v termínech, které určí ředitel příslušné střední školy (od 12. do 17. dubna 2019).
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou od 2. do 15. ledna 2019. 
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. února do 15. února 2019. 
 • Talentové zkoušky v konzervatořích se budou konat od 15. do 31. ledna 2019.

 

Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

 • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

 

Do kdy lze podat odvolání?

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

 • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

 

Co je to zápisový lístek?

 • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Začátek školního roku: 3. září 2018 

Podzimní prázdniny: 29. - 30. října 2018

Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 - 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny: 1. února 2019

Jarní prázdniny: 4. února - 17. března 2019 - podle okresu

Velikonoční prázdniny: 18. - 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny: 29. června - 1. září 2019

 

SVÁTKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

28. září 2018 - pátek - Den české státnosti

28. října 2018 - neděle - Den vzniku samostatného československého státu

17. listopadu 2018 - sobota - Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince 2018 - pondělí - Štědrý den

25. prosince 2018 - úterý - 1. svátek vánoční

26. prosince 2018 - středa - 2. svátek vánoční

1. ledna 2019 - úterý - Nový rok

19. dubna 2019 - pátek - Velký pátek

22. dubna 2019 - pondělí - Velikonoční pondělí

1. května 2019 - středa - Svátek práce

8. května 2019 - středa - Den vítězství

 

 

 

Nabídka Zkoušek nanečisto:

Příprava na zkoušky
střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na
maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz
rychlá pomoc s matematikou
vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840
logo Zkoušky nanečisto

Mgr. Petr Husar - zkousky-nanecisto.cz, autorem grafických prvků je Josef Quis