Informace o zkouškách

 

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

 

Do kdy podat přihlášku - do 1. března 2024 na první kolo přijímacího řízení (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem) 

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - do 30. listopadu 2023 (přihláška s modrým podtiskem)

Kam podat přihlášku - Přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy - 2

Termín přijímacích zkoušek - jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory SŠ proběhnou 12. a 15. dubna 2024; na víceletých gymnáziích 16. a 17. dubna 2024

Náhradní termín - 29. a 30. dubna 2024

 

 

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
 • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole
 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz
 • V informačních centrech mládeže (ICM)
 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
 • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
 • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2023, pro ostatní obory do 31. ledna 2024 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

 

Jak si přihlášku opatřit?

 • Žáci si mohou přihlášku opatřit v prodejnách SEVT nebo na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).

 

Do kdy přihlášku podat?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března.
 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu.
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
 • Nově je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat, nemůže již být ani součástí přihlášky ke vzdělání.

 

Jak probíhá přijímací řízení?

 • Přijímací řízení se konají v termínech, které určí ředitel příslušné střední školy.
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. ledna 2024. 
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2024. 
 • Talentové zkoušky v konzervatořích se budou konat od 15. ledna do 31. ledna 2024.

 

Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

 • Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2024. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

 

Do kdy lze podat odvolání?

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

 • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

 

Co je to zápisový lístek?

 • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Začátek školního roku: 4. září 2023

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2023

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 - 2. ledna 2024

Pololetní prázdniny: 2. února 2024

Jarní prázdniny: 5. února - 17. března 2024 - podle okresu

Velikonoční prázdniny: 28. března 2024

Hlavní prázdniny: 29. června - 1. září 2024

 

SVÁTKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

28. září 2023 - čtvrtek - Den české státnosti

28. října 2023 - sobota - Den vzniku samostatného československého státu

17. listopadu 2023 - pátek - Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince 2023 - neděle - Štědrý den

25. prosince 2023 - pondělí - 1. svátek vánoční

26. prosince 2023 - úterý - 2. svátek vánoční

1. ledna 2024 - pondělí - Nový rok

29. března 2024 - pátek - Velký pátek

1. dubna 2024 - pondělí - Velikonoční pondělí

1. května 2024 - středa - Svátek práce

8. května 2024 - středa - Den vítězství

 

 

 

Nabídka Zkoušek nanečisto:

Příprava na zkoušky
střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na
maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz
rychlá pomoc s matematikou
vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840
logo Zkoušky nanečisto

Mgr. Petr Husar - zkousky-nanecisto.cz, autorem grafických prvků je Josef Quis