Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o.

Přidat komentář

Kontakt na školu

Adresa: Kuncova 1580
155 00 Praha 5 - Stodůlky
www: http://www.gymnaziumstodulky.cz/
e-mail: info@gymnaziumstodulky.cz
tel: 251 550 846

Komentáře 1 - 9 z 95

Anonym – 26.6.2017 22:31 reagovat strom

Tuto školu jsem navštěvovala a mohu říci, že jsem byla velmi spokojena. Nechápu tyto negativní komentáře, které mi, ještě ke všemu, přijdou nepravdivé. Například nikdy se mi nestalo, že by učitel přišel do třídy nepřipravený nebo dokonce opilý. Za sebe bych ráda řekla, že je tu příjemný kolektiv a hodně se toho naučíte, pokud se budete pilně připravovat. Tohle gymnázium bych všem budoucím studentům vřele doporučila.

Pocestný – 26.6.2017 00:30 reagovat strom

Této škole se velkým obloukem vyhněte, jak už ostatní hodnocení naznačují je to naprostý odpad, dodnes nezapomenu na šikanu ze strany profesorů ale nejlepší zážitek byl, když mi třídní přišel do třídy opilý..

Anonym – 23.6.2017 14:43 reagovat strom

A mně se zase zdá, že normální student nepíše obhajobu školy ve 22:24. V každém případě jsem jako rodič dítěte, které zkoušky na tuto školu zvládlo, rád, že jsme se rozhodli pro jinou školu. I kdyby bylo pouze 50 % recenzí pravdivých, nedovedu si představit, že bychom dali dceru na tuto školu a pak si to 8 let vyčítali. Poslední školní časopis je super, třeba slovo "kompresy" dat nebo překlepy v závěrečném slově paní ředitelky při chválení její školy.

Anonym – 11.6.2017 22:24 reagovat strom

Předchozí komentáře na mě působí velmi neobjektivně, spíše stylem neúspěšného studenta, a mají asi za cíl školu poškodit. Na gymnázium chodím delší dobu a s většinou negativ, o kterých se píše, jsem se nesetkal. Na škole jsme spokojen a nemám pocit, že jsem méně připraven než studenti na ostatních gymnáziích. Školu bych neměnil a chodím sem rád.

Anonym – 31.5.2017 19:33 reagovat strom

Neskutečný. Tahle škola je peklo. Nic se zde studenti pořádně nenaučí, ředitelku zajímá jedině zisk (proto si sem píše falešné pozitivní recenze), ale to, jak se dětem a zaměstnancům líbí na GMVV jí vůbec nezajímá. Ve školním měsíčníku FRESH opěvuje tento ,,vzdělávací ústav,' a se studenty jedná arogantně. Tato škola je velmi špatná, a doporučuji České školní ispekci, aby tuto ,,školu' hned zavřela, protože to je děs a hrůza na této ,,škole.'

Anonym – 31.5.2017 13:04 reagovat strom

Úroveň přírodovědných předmětů na škole je opravdu tristní. Je normální, aby vyučující předem žákům na webu Bakalář sděloval konkrétní otázky z testu (konkrétně z fyziky?). Asi aby nebyly výsledky testů úměrné kvalitě výuky. Škola nemá laboratoř pro chemii. Z dvouhodinové exkurze na přírodovědné fakultě UK se udělá akce třídy s názvem "motivační pokusy z chemie". Na provedení jednoduchých pokusů přece není potřeba složité vybavení a opravdu dobrý učitel by je měl být schopen předvést v hodině.

Anonym – 26.5.2017 17:53 reagovat strom

Tato škola je na velmi špatné úrovni. Vládne tu šikana a to jak studentů, tak kantorů. Kvalita vzdělávání je velmi nízká (např. na této škole se vůbec náručí radiány) a nahrazuje se to takovými paskvil jako mezinárodní kuchyně nebo celoroční projekty. Vybavení - hrůza, ředitelka - katastrofa a škola navíc otravuje studenty nesmysly typu soft skills nebo kritické myšlení. Věřte negativním komentářům - jsou pravdivé

Šárka Schusterová – 26.5.2017 10:56 reagovat strom

Když naše děti na školu nastoupily,bylo aktivit pro rodiče tolik, že nám to až nebylo milé.Podstatné je, že několikrát do roka jsou obsáhlé konzultace s jednotlivými profesory a na každého rodiče i studenta je vymezen dostatečný čas -ano, na konzultacích jsou vítáni i studenti a dochází k přímému řešení - to je skvělé - nikdo se nemůže vymlouvat. Škola nenechá žádného studenta tzv. padnout - nedostatky řeší se studenty i s rodiči individuelně a rychle. Projekty jsou zajímavé a je zde prostor pro kreativitu. Na internetu okamžitě vidíte všechny známky vašeho dítěte i jak si celkově stojí. Na školu chodí dvě naše děti-do primy a do kvarty.Nejzajímavější je pro nás počet studentů přijatých na VŠ a úspěšně odmaturovaných. To jsou pro nás hlavní parametry jakékoliv školy a proto jsme v GMVV. Škola je zaměřena spíše jazykově než přírodovědně, ale my jsme tu moc spokojení.Ta záchranná síť je skvělá, je prima vědět, že vašemu dítěti nenechají ujet vlak. Ano, lze si tu opravovat známky - ale to je spíše motivující a dítě se látku i naučí, pokud je ale někdo skutečný flink, šanci nemá jako kdekoliv jinde.

Anonym – 23.5.2017 13:04 reagovat strom

Na této škole převládá forma nad obsahem. V čem? Například v tom, že se škola pyšní nápisem "Rodiče vítání", ale ve prospěch rodičů a jejich dětí škola nic nedělá. Rada rodičů již více než dva roky nepracuje (část Kuncova). Zástupci rodičů předali cestou svého reprezentanta pana P.B. podněty ředitelce školy a kromě minimálního ústupku ve váze vstupních testů po prázdninách nedošlo k žádné reflexi ze strany školy. Naopak, ředitelka školy si nechala zástupci rodičů před dvěma lety zpracovat SWOT analýzu, kterou se chlubí na stránkách školy (samozřejmě tou pozitivní polovinou). Škola učí špatně, zejména přírodovědné předměty. Při srovnání stejných ročníků s jinými gymnázii, opravdu zoufalé nedostatky - učivo není vůbec probráno. Dále se ve škole vyskytuje šikana, jak mezi žáky, tak učitelky (S.H.) ze strany žáků. Ředitelka školy i přes upozornění tyto problémy neřeší, pedagogicko-psychologickou poradnu do školy nepustí. Škola nemá tělocvičnu (ani na Klamovce), ve Stodůlkách - kdo nehraje basket (v GBA), jakoby nebyl. Tělocvikář je navíc hulvát, je na děti sprostý. Projektová výuka je opravdu vedená nesmyslně. Dlouhodobý klid v projektech je střídán smrští úkolů v několika předmětech najednou, od zdi ke zdi. Navíc, projekty vedou děti k papouškování a póze, nikoli k tomu, aby projekt měl nějakou originalitu. Skupinová práce na projektech ve skupinách žáků, kteří nejsou schopní spolu vyjít (z nejrůznějších důvodů) je také nesmysl. Na školu není těžké se dostat - viz procento úspěšných žadatelů. Je to ale opravdu velmi špatná škola a pokud můžete, vyhněte se jí velikým obloukem.

Nabídka Zkoušek nanečisto:

Příprava na zkoušky
střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na
maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz
rychlá pomoc s matematikou
vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840
logo Zkoušky nanečisto

Mgr. Petr Husar - zkousky-nanecisto.cz, autorem grafických prvků je Josef Quis